Katariina Styrman

Perhevapaajärjestelmämme kaipaa uudistamista

  • Ehdolla Helsingissä numerolla 459.
    Ehdolla Helsingissä numerolla 459.

Keskustelu lasten päivähoidon ja kotihoidon paremmuudesta on käynyt kuumana. Asiantuntijoiden mielipiteet, puhumattakaan vanhempien ajatuksista, jakautuvat vahvasti joko-tai-vaihtoehtojen välillä. Hämmästelen, että harva ajattelee että tilanne voisi olla sekä-että: lapsella olisi mahdollisuus sekä vanhempien kotihoitoon että varhaiskasvatukseen.

Toimiva ratkaisu on perhevapajärjestelmämmä uudistaminen siten, että vanhemmilla on mahdollisuus osa-aikatyöhön ja lapsilla osa-aikaiseen päivähoitoon. Perhevapaakorvaukset voi jaksottaa ja jakaa perheelle sopivalla tavalla. Esimerkiksi SAK:n esittelemä malli ja siitä johdettu SDP:n mallia mahdollistavat tällaisen. Joustava perhevapaamalli huomioisi myös monimuotoiset perheet. Tuen joustava käyttö mahdollistaa myös lyhytaikaisen työn vastaanottamisen. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi pätkätöitä tekeville vanhemmille, jotka nykyisessä järjestelmässä joutuvat jättämään työtilaisuudet käyttämättä.

Tällainen malli huomioisi sekä vanhemmat että lapset. Vanhemmilla on mahdollisuus palata työelämään joustavasti, ja samalla viettää aikaa pienen lapsen kanssa kotona. Lapsi taas saa sekä laadukasta varhaiskasvatusta, sosiaalisia kontakteja omasta ikäryhmästään että pehmeän laskun päivähoitoon. Tämä olisi kaikkein parhaiten perheitä tukeva ratkaisu, ja sitä kautta se hyödyttää myös koko yhteiskuntaa. Taloudellisten seikkojen ja naisten työurien lisäksi on tärkeää pitää keskiössä nimen omaan perheiden tarpeet ja toiveet.

Naisten työllisyysaste Ruotsissa 25-40-vuotiaiden keskuudessa on noin 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa (mm. Borg & Vartiainen 2015). Merkittävin syy tähän on Suomen nykyinen järjestelmä, jossa lasten kanssa kotona olevat äidit ovat vuosikausia poissa työelämästä. Ruotsissa, jossa järjestelmä mahdollista mm. kummankin vanhemman osa-aikatyön, naiset palaavat työelämään huomattavasti nopeammin. Sekä perheiden kannalta että yhteiskunnan osalta tämä on hyvä asia. Lisäksi vain isille kiintiöity osa vapaasta on lisää tutkitusti isien käyttämien perhevapaiden osuutta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat